ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ
ที่อยู่ : 3-5 ถ.เจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
อีเมล์ : saraban.hd.phc1@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2222 5897,0 2222 7874,
0 2226 5897 ต่อ 33
โทรสาร : 0 2226 5897 ต่อ 33
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน
ที่อยู่ : 509 วัดดิสหงษาราม
(วัดมักกะสัน) ถ.เพชรบุตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : saraban.hd.phc2@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2251 7735-7 ต่อ 11-12
โทรสาร : 0 2251 7735-38 ต่อ 26
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ
ที่อยู่ : 596 ถ.เตชะวณิช
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
อีเมล์ : saraban.hd.phc3@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2587 0618,0 2587 0873,
0 2587 7801,0 2586 8420
โทรสาร : 0 2586 9512

ดูแผนที่

ดูแผนที่

ดูแผนที่

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
ที่อยู่ : 4395 ถ.ประชาสงเคราะห์
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : saraban.hd.phc4@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2246 1553
โทรสาร : 0 2246 1554
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์
ที่อยู่ : 130 ซ.จุฬาฯ 36 ถ.บรรทัดทอง
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
อีเมล์ : saraban.hd.phc5@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2216 1297,0 2214 1057 ต่อ 31
โทรสาร : 0 2214 1057 ต่อ 31
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 6
สโมสรวัฒนธรรมหญิง
ที่อยู่ : 426 ถ.พิษณุโลก
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300
อีเมล์ : saraban.hd.phc6@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2282 8493
โทรสาร : 0 2282 8493 ต่อ 16

ดูแผนที่

ดูแผนที่

ดูแผนที่

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 7
บุญมีปุรุราชรังสรรค์
ที่อยู่ : 663 ถ.สาธุประดิษฐ์
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล์ : saraban.hd.phc7@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2284 2331,0 2284 3427-8
โทรสาร : 0 2284 2421
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอดรุ่งเรือง
ที่อยู่ : 23 ซ.อุดมสุข 18 สุขุมวิท 103
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
อีเมล์ : saraban.hd.phc8@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2361 6760-2 ต่อ 304
โทรสาร : 0 2361 6760-2 ต่อ 305
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย
ที่อยู่ : 64 ถ.ประชาธิปไตย ซ.สุขุมวิท30
แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
อีเมล์ : saraban.hd.phc9@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2281 1907,0 2282 0473,
0 2282 8494
โทรสาร : 0 2282 8434 ต่อ 302

ดูแผนที่

ดูแผนที่ 

ดูแผนที่

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท
ที่อยู่ : 722 ซ.สุขุมวิท 30
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล์ : saraban.hd.phc10@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2258 4892,0 2259 2523
โทรสาร : 0 2259 2523
 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์
ที่อยู่ : 51/13 ซ.ประดิพัทธ์ 7
ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : saraban.hd.phc11@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2279 6506,0 2271 1122,
0 2278 5535
โทรสาร : 0 2271 1122 ต่อ 26
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 
จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ
ที่อยู่ : 860/37 ซ.เจริญกรุง 107 แยก 40
แขวงบางไคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : saraban.hd.phc12@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2291 7637-8
โทรสาร : 0 2291 7639

ดูแผนที่

ดูแผนที่

ดูแผนที่

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช
ที่อยู่ : 527 ซ.อาเนี๊ยเก็ง ถ.ทรงวาด
แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร 10100
อีเมล์ : saraban.hd.phc13@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2222 7875
โทรสาร : 0 2224 5436
 ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 
แก้ว สีบุญเรือง
ที่อยู่ : 21 ซ.จันทร์ 42 ถ.จันทน์
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล์ : saraban.hd.phc14@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2211 2353,0 2211 9154
โทรสาร : 0 2211 9154
 ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว
ที่อยู่ :179/1 ซ.ลาดพร้าว 41
ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล์ : saraban.hd.phc15@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2541 8380
โทรสาร : 0 2541 8382

ดูแผนที่

ดูแผนที่

ดูแผนที่

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี
ที่อยู่ :161/82 ซ.ปลูกจิต
ถ.พระราม 4 แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อีเมล์ : saraban.hd.phc16@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 02-252-7776,0 2251 2970
โทรสาร : 02-252-7775
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์
ที่อยู่ : ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
อีเมล์ : saraban.hd.phc17@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2589 5768,0 2591 6306
โทรสาร : 0 2588 2059
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 18
มงคล-วอน วังตาล
ที่อยู่ : 55 ซ.จันทน์ 43 ถ.จันทน์
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล์ : saraban.hd.phc18@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2211 0860
โทรสาร : 0 2211 9329 ต่อ 107

ดูแผนที่

ดูแผนที่

ดูแผนที่

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 19
วงศ์สว่าง 
ที่อยู่ : 675 ถ.วงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
อีเมล์ : saraban.hd.phc19@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2587 4501,0 2910 7314-5
โทรสาร : 0 2910 7313
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 
ป้อมปราบศัตรูพ่าย 
ที่อยู่ : 245 247 249 ถ.นครสวรรค์
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
อีเมล์ : saraban.hd.phc20@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2223 0004
โทรสาร : 0 2222 7876
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง
ที่อยู่ : 1325/14 ถ.สุขมวิท
แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล์ : saraban.hd.phc21@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2391 6082,0 2392 9277-8,
0 2391 1005 
โทรสาร : 0 2392 9277 ต่อ 10

ดูแผนที่

ดูแผนที่

ดูแผนที่

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ
ที่อยู่ : 235 ซ.อ่อนนุช 35
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
อีเมล์ : saraban.hd.phc22@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2349 1816-7
โทรสาร : 0 2321 2683 ต่อ 301
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 23  สี่พระยา
ที่อยู่ : 383/4 ถ.สี่พระยา
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
อีเมล์ : saraban.hd.phc23@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2233 6329
โทรสาร : 0 2233 0782
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 24  บางเขน
ที่อยู่ : 62 ถ.พหลโยธิน 45
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
อีเมล์ : saraban.hd.phc24@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2579 1342,0 2579 8953
โทรสาร : 0 2579 1921

ดูแผนที่

ดูแผนที่

ดูแผนที่ 

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง
ที่อยู่ : 2 ถ.ประชาอุทิศ
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล์ : saraban.hd.phc25@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2277 2660,0 2276 5995
โทรสาร : 0 2276 3911
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 
เจ้าคุณพระประยุรวงศ์
ที่อยู่ : 246 ถ.เทศบาลสาย 1 
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10600
อีเมล์ : saraban.hd.phc26@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2465 0014
โทรสาร : 0 2465 0699
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 
จันทร์ ฉิมไพบูลย์
ที่อยู่ : 359 ถนนเทอดไท
แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600
อีเมล์ : saraban.hd.phc27@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2465 1000
โทรสาร : 0 2465 0028

ดูแผนที่

ดูแผนที่

ดูแผนที่

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี
ที่อยู่ : อาคาร 124/16 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 10600
อีเมล์ : saraban.hd.phc28@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2860 8210
โทรสาร : 0 2437 2057
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร
ที่อยู่ : 27/21 ซ.วุฒากาศ 49
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150
อีเมล์ : saraban.hd.phc29@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2476 6493
โทรสาร : 0 2476 6628
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม
ที่อยู่ : 164/79 ซ.บางขุนนนท์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700
อีเมล์ : saraban.hd.phc30@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2423 0234,0 2424 7241
โทรสาร : 0 2424 4479

ดูแผนที่

ดูแผนที่

ดูแผนที่

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 
เอิบ-จิตร ทังสุบุตร
ที่อยู่ : 252 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 84/1
ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
อีเมล์ : saraban.hd.phc31@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2434 7303-5
โทรสาร : 0 2435 2457
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 
มาริษ ตินตมุสิก
ที่อยู่ : 91 ซ.สุขุมวิท 64/1
แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260
อีเมล์ : saraban.hd.phc32@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2331 9114,0 2331 1773
โทรสาร : 0 2331 1773
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 
วัดหงส์รัตนาราม
ที่อยู่ : 127 ซ.วังเดิม ถ.วังเดิม
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 10600
อีเมล์ : saraban.hd.phc33@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2472 5895-6
โทรสาร : 0 2472 4706

ดูแผนที่

ดูแผนที่

ดูแผนที่

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี
ที่อยู่ : 151 ซ.สายทิพย์ ถ.สุขุมวิท 56
แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260
อีเมล์ : saraban.hd.phc34@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2331 9873-77
โทรสาร : 0 2331 9873-77 ต่อ 302
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก
ที่อยู่ : 4 ซ.รามคำแหง 40
ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
อีเมล์ : saraban.hd.phc35@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2375 3550
โทรสาร : 0 2374 5686
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล
ที่อยู่ : 779/2 เชิงสะพานเจริญนคร 8
ถ.เจริญนคร แขวงดาวคะนอง
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
10600
อีเมล์ : saraban.hd.phc36@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2468 5297
โทรสาร : 0 2476 5801

ดูแผนที่

ดูแผนที่

ดูแผนที่

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 
ประสงค์ - สุดสาคร ตู้จินดา
ที่อยู่ : 2044 ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
อีเมล์ : saraban.hd.phc37@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2362 5238 ต่อ 21
โทรสาร : 0 2320 3284 ต่อ 21
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 38
จี๊ด - ทองคำ บำเพ็ญ
ที่อยู่ : 23 ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร
(เกียกกาย) ถนนทหาร
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
อีเมล์ : saraban.hd.phc38@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2241 8378,0 2243 3157
โทรสาร : 0 2241 8378,0 2243 3157 ต่อ 406
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 
ราษฎร์บูรณะ
ที่อยู่ : 46 ถ.ราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร 10140
อีเมล์ : saraban.hd.phc39@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2427 7949,0 2428 4406
โทรสาร : 0 2428 4406

ดูแผนที่

ดูแผนที่

ดูแผนที่

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค
ที่อยู่ : 578 ซ.เพชรเกษม 90
ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
อีเมล์ : saraban.hd.phc40@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2455 3870 ต่อ 406
โทรสาร : 0 2455 3870 ต่อ 404
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย
ที่อยู่ :139 ถ.อาจณรงค์
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10250
อีเมล์ : saraban.hd.phc41@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2249 1385,0 2249 1376,
0 2240 2056
โทรสาร : 0 2240 2056
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 42
ถนอม ทองสิมา
ที่อยู่ : 1 ซ.พระรามสอง ถ.พระราม 2
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
อีเมล์ : saraban.hd.phc42@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2415 2052,0 2416 8318
โทรสาร : 0 2415 2052 ต่อ 19

ดูแผนที่

ดูแผนที่

ดูแผนที่

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี
ที่อยู่ : 319 หมู่ 1 ถ.สีหบุรานุกิจ
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510
อีเมล์ : saraban.hd.phc43@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2540 5615-6
โทรสาร : 0 2540 7334
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 
ลำผักชี หนองจอก
ที่อยู่ : 96/5 หมู่ 9 ถ.สุวินทวงศ์
แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร 10530
อีเมล์ : saraban.hd.phc44@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2988 1633-6
โทรสาร : 0 2988 1990
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า
ที่อยู่ : 361 หมู่ 4
ถ.เคหะชุมชนร่มเกล้า
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520
อีเมล์ : saraban.hd.phc45@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2543 0393,0 2543 0458,
0 253 0923,0 2543 0746-7
โทรสาร : 0 2543 0746 ต่อ 404

ดูแผนที่

ดูแผนที่

ดูแผนที่

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 
กันตารัติอุทิศ
ที่อยู่ : 523/2 ซ.ลาดกระบัง 
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520
อีเมล์ : saraban.hd.phc46@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2329 0320,0 2329 1412
โทรสาร : 0 2329 1412 ต่อ 11
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง
ที่อยู่ : 55 ซ.บางแวก 32 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
อีเมล์ : saraban.hd.phc47@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2410 1810
โทรสาร : 0 2410 1810 ต่อ 40
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาดวัชระอุทิศ
ที่อยู่ : 40 ถ.เลียบคลอง
ภาษีเจริญฝั่งเหนือ
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร 10162
อีเมล์ : saraban.hd.phc48@bangkok.go.th
โทรศัพท์ : 0 2421 2147
โทรสาร : 0 2421 7823

ดูแผนที่

ดูแผนที่

ดูแผนที่