ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร  
HealthCenter23

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 23  สี่พระยา
ที่อยู่ : 383/4 ถ.สี่พระยา
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
อีเมล์ : healthcenters23@gmail.com
โทรศัพท์ : 0 2236 4055
โทรสาร : 0 2233 0782  


ดูแผนที่

HealthCenter24

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 24  บางเขน
ที่อยู่ : 62 ถ.พหลโยธิน 45
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
อีเมล์ : hc13669@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2599 9607
โทรสาร : 0 2579 1921  


ดูแผนที่
 

 
HealthCenter25

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง
ที่อยู่ : 2 ถ.ประชาอุทิศ
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล์ : hc25bma@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2276 3904
โทรสาร : 0 2276 3911


  


ดูแผนที่

HealthCenter26

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 
เจ้าคุณพระประยูรวงศ์
ที่อยู่ : ถ.เทศบาลสาย 1 
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10600
อีเมล์ : hc13671@hotmail.co.th
โทรศัพท์ : 0 2465 0014
โทรสาร : 0 2465 0699
 


  


ดูแผนที่


 

 
HealthCenter27

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 
จันทร์ ฉิมไพบูลย์
ที่อยู่ :359 ถนนเทอดไท
แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600
อีเมล์ : hc13672@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2465 1000
โทรสาร : 0 2465 0028
 


  


ดูแผนที่

HealthCenter28

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี
ที่อยู่ : 124/16 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
อีเมล์ : hc28bma@yahoo.co.th
โทรศัพท์ : 0 2437 2009
โทรสาร : 0 2437 2057
 


  


ดูแผนที่

 
HealthCenter29

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร
ที่อยู่ : 27/21 ซ.วุฒากาศ 49
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150
อีเมล์ : familynursehc29@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2476 6629
โทรสาร : 0 2476 6628


  


ดูแผนที่

HealthCenter30

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม
ที่อยู่ : 164/79 ซ.บางขุนนนท์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
อีเมล์ : hc30bma@yahoo.co.th
โทรศัพท์ : 0 2423 0234
โทรสาร : 0 2424 4479
 


  


ดูแผนที่

 
HealthCenter31

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 
เอิบ-จิตร ทังสุบุตร
ที่อยู่ : 252 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 84/1
ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
10700
อีเมล์ : hc31bma@yahoo.co.th
โทรศัพท์ : 0 2434 7303-5
โทรสาร : 0 2424 5367
 


   


ดูแผนที่

HealthCenter32

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 
มาริษ ตินตมุสิก
ที่อยู่ : 91 ซ.สุขุมวิท 64/1
แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260
อีเมล์ : hc13677@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2331 9114
โทรสาร : 0 2331 1773


   


ดูแผนที่

 
HealthCenter33

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 
วัดหงส์รัตนาราม
ที่อยู่ : 127 ซ.วังเดิม ถ.วังเดิม
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
อีเมล์ : hc33bma@yahoo.co.th
โทรศัพท์ : 0 2472 5895
โทรสาร : 0 2472 4706
 


   


ดูแผนที่

HealthCenter34

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี
ที่อยู่ : 151 ซ.สายทิพย์ ถ.สุขุมวิท 56
แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260
อีเมล์ : hc34bma@yahoo.co.th
โทรศัพท์ : 0 2331 9438
โทรสาร : 0 2332 9720


   


ดูแผนที่

 
HealthCenter35

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก
ที่อยู่ : 4 ซ.รามคำแหง 40
(เสริมมิตร) ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
อีเมล์ : healthcenter_35@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2375 3550
โทรสาร : 0 2374 5686
 


   


ดูแผนที่

HealthCenter36

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล
ที่อยู่ : 779/2 เชิงสะพานเจริญนคร 8
ถ.เจริญนคร แขวงดาวคะนอง
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
10600
อีเมล์ : hc13681@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2468 2597
โทรสาร : 0 2476 5801


   


ดูแผนที่

 
HealthCenter37

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 
ประสงค์ - สุดสาคร ตู้จินดา
ที่อยู่ : 2044 ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
อีเมล์ : healthcenter037@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2362 5238-40
โทรสาร : 0 2320 3284 ต่อ 21


   


ดูแผนที่

HealthCenter38

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 38
จี๊ด - ทองคำ บำเพ็ญ
ที่อยู่ : อาคารชั่วคราวริมเขื่อนแม่น้ำ
เจ้าพระยา วัดแก้วฟ้าจุฬามณี
ท่าน้ำเกียกกาย ถนนทหาร
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
อีเมล์ : health38@gmail.com
โทรศัพท์ : 0 2241 8378 
โทรสาร : 0 2241 8378
 


   


ดูแผนที่

 
HealthCenter39

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 
ราษฎร์บูรณะ
ที่อยู่ : 46 ถ.ราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร 10140
อีเมล์ : hc13684@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2427 7949
โทรสาร : 0 2428 4406
 


  


ดูแผนที่

HealthCenter40

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค
ที่อยู่ : 578 ซ.เพชรเกษม 90
ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
อีเมล์ : hc13685@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2421 2147-9
โทรสาร : 0 2421 7823


  


ดูแผนที่