ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
HealthCenter1

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ
ที่อยู่ : 3-5 ถ.เจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
อีเมล์ : hc13646@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2222 5897
โทรสาร : 0 2222 7874 ต่อ 33


  


ดูแผนที่

HealthCenter2

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน
ที่อยู่ : 509 วัดดิสหงษาราม
(วัดมักกะสัน) ถ.เพชรบุตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : hc13647@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2251 7735-37 ต่อ 11-12
โทรสาร : 0 2251 7735-38 ต่อ 26


  


ดูแผนที่
 

HealthCenter3

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ
ที่อยู่ : 596 ถ.เตชะวณิช
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
อีเมล์ : hchc03@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2587 0881
โทรสาร : 0 2586 9512


  


ดูแผนที่

HealthCenter4

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
ที่อยู่ : 4395 ถ.ประชาสงเคราะห์
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : healthcenter4@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2246 1553
โทรสาร : 0 2246 1554


  


ดูแผนที่

HealthCenter5

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์
ที่อยู่ : 248 ซ.จุฬาฯ 9 ถ.พญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
อีเมล์ : hc13650@gmail.com
โทรศัพท์ : 0 2216 1297
โทรสาร : 0 2214 1057
 


  


ดูแผนที่

HealthCenter6

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 6
สโมสรวัฒนธรรมหญิง
ที่อยู่ : 426 ถ.พิษณุโลก
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300
อีเมล์ : hc136511@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2282 8493
โทรสาร : 0 2282 8493 ต่อ 16


    


ดูแผนที่

HealthCenter7

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 7
บุญมีปุรุราชรังสรรค์
ที่อยู่ : 663 ถ.สาธุประดิษฐ์
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล์ : healthcentre_7@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2284 3427
โทรสาร : 0 2294 9444
 


  


ดูแผนที่

HealthCenter8

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอดรุ่งเรือง
ที่อยู่ : 23 ซ.อุดมสุข 18 สุขุมวิท 103
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
อีเมล์ : hc13653@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2361 6760-2 ต่อ 304
โทรสาร : 0 2361 6760-2 ต่อ 305


 


ดูแผนที่ 

HealthCenter9

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย
ที่อยู่ :64 ถ.ประชาธิปไตย ซ.สุขุมวิท30
แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
อีเมล์ : health_center9@hotmail.co.th
โทรศัพท์ : 0 2282 8494 , 02 281 7861
โทรสาร : 0 2282 8434 ต่อ 302


 


ดูแผนที่

HealthCenter10

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท
ที่อยู่ : 722 ซ.สุขุมวิท30
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล์ : hc10bma@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0 2258 4892
โทรสาร : 0 2259 2523
 


  


ดูแผนที่

HealthCenter11

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์
ที่อยู่ : 51/13 ซ.ประดิพัทธ์ 7
ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : hchc011@gmail.com
โทรศัพท์ : 0 2271 1122
โทรสาร : 0 2279 6505


  


ดูแผนที่

HealthCenter12

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 
จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ
ที่อยู่ : 860/37 ซ.เจริญกรุง 107 แยก 40
แขวงบางไคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล์ : hc13657@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2291 7637-8
โทรสาร : 0 2291 7639


  


ดูแผนที่

HealthCenter13

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช
ที่อยู่ : 527 ซ.อาเนี๊ยเก็ง ถ.ทรงวาด
แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร 10100
อีเมล์ : hc136582@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2222 7875
โทรสาร : 0 2224 5436
 


  


ดูแผนที่

HealthCenter14

 ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 
แก้ว สีบุญเรือง
ที่อยู่ : 21 ซ.จันทร์ 42 ถ.จันทน์
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล์ : healthy14@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2211 2353
โทรสาร : 0 2211 9154
 


  


ดูแผนที่

HealthCenter15

 ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว
ที่อยู่ :179/1 ซ.ลาดพร้าว 41
ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล์ : hc15bma15@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0 2541 8380
โทรสาร : 0 2541 8382
 


  


ดูแผนที่

HealthCenter16

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี
ที่อยู่ :161/82 ซ.ปลูกจิต
ถ.พระราม 4 แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อีเมล์ : bmahc16@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-252-7776
โทรสาร : 02-252-7775


  


ดูแผนที่

HealthCenter17

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์
ที่อยู่ : หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1
ถ.เทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
อีเมล์ : healthcenter17@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2589 5768
โทรสาร : 0 2588 2059
 


  


ดูแผนที่

HealthCenter4

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 18
มงคล-วอน วังตาล
ที่อยู่ : 863/2 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.จันทน์
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล์ : hc13663@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2211 0860
โทรสาร : 0 2211 9329 ต่อ 107
 


  


ดูแผนที่

HealthCenter36

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 19
วงศ์สว่าง 
ที่อยู่ : 675 ถ.วงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
อีเมล์ : healthcenter19@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2910 7314-5
โทรสาร : 0 2910 7313


  


ดูแผนที่

HealthCenter37

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 
บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย 
ที่อยู่ : 29/1 ซ.เฉลิมเขต 2 ถ.พลับพลาไชย
แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
อีเมล์ : hc20hc20@gmail.com
โทรศัพท์ : 0 2223 0004
โทรสาร : 0 2222 7876


   


ดูแผนที่

HealthCenter38

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง
ที่อยู่ : 214 ถ.สุขมวิท
แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล์ : hc13666@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2391 608288
โทรสาร : 0 2391 1005


  


ดูแผนที่

HealthCenter39

   ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ
ที่อยู่ : 235 ซ.อ่อนนุช 35
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
อีเมล์ : health022@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2321 2683,0 2321 8813
โทรสาร : 0 2321 2683 ต่อ 301
 


  


ดูแผนที่