รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

>>ดาวน์โหลด<<
 

 

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

>>ปี พ.ศ. 2564<< 
>>ปี พ.ศ. 2563<<
>>ปี พ.ศ. 2562<<