ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา (ต่อ)
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 44
สาขาคลองสิบสอง

ที่อยู่ : 15/4 ม.3 ถ.ประชาสำราญ
แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ : 0 2563 1101
โทรสาร : 0 2563 1101
 

 
ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 64
สาขาสามวาตะวันตก
ที่อยู่ : 32 ม.8 ถ.พระยาสุเรนทร์
ซ.50 แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
10510
โทรศัพท์ : 0 2914 1525
โทรสาร : 0 2914 1525
 

 
ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 44
สาขา บรรณจบ ปิยพันธ์

ที่อยู่ : 34/6 ม.2 แขวงโคกแฝด
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
10530
โทรศัพท์ : 0 2543 1754
โทรสาร : -
 

 
ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 64
สาขาวัดคู้บอน

ที่อยู่ : 35 ซ.คู้บอน 35 แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
10510
โทรศัพท์ : 0 2519 3288
โทรสาร : 0 2519 3288
 

 
ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 44
สาขาสำพะอง

ที่อยู่ : 34/2 ม.7 แขวงลำผักชี
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
10530
โทรศัพท์ : 0 2988 5623
โทรสาร : 0 2988 5623
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 64
สาขาสามวาตะวันออก

ที่อยู่ : 1793 แขวงสามวาตะวันออก
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
10510
โทรศัพท์ : 0 2569 1978
โทรสาร : 0 2569 1978
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 44
สาขาวัดลำต้อยติ่ง

ที่อยู่ : 6/2 ม.2 แขวงลำต้อยติ่ง
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
10530
โทรศัพท์ : 0 2988 7569
โทรสาร : 0 2988 7569
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 64
สาขkทรายกองดินใต้

ที่อยู่ : ม.4 เยื้องวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 0 2517 5300
โทรสาร : 0 2517 5300
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 44
สาขาคู้ฝั่งเหนือ

ที่อยู่ : 40/1 ม.3 แขวงคู้ฝั่งเหนือ
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
10530
โทรศัพท์ : 0 2184 1002
โทรสาร : 0 2184 1002
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 64
สาขาวัดบัวแก้ว

ที่อยู่ : 72/2 ม.2 ถ.นิมิตรใหม่ 79
แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 0 2543 7822
โทรสาร : 0 2543 7822
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 44
สาขาวัดใหม่เจริญราษฏ์

ที่อยู่ : 41/3 ม.11 แขวงคลองสิบสอง
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ : 0 2989 9201
โทรสาร : 0 2989 9201
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 65
สาขาม่วงศิริ

ที่อยู่ : 22/1 ม.7 ซ.เอกชัย 83/1
ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
10150
โทรศัพท์ : 0 2415 8020
โทรสาร : 0 2415 8020
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 44
สาขาแบนชะโด

ที่อยู่ : 40/1 ม.4 ถ.มิตรไมตรี
แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ : 0 2906 1619
โทรสาร : 0 2906 1619
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 65
สาขาล้อมสุขา

ที่อยู่ : ม.1 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
10150
โทรศัพท์ : 0 2453 0162
โทรสาร : -
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 44
สาขาลำแบนใหญ่

ที่อยู่ : 90/2 ม.9 แขวงโคกแฝด
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
10530
โทรศัพท์ : 0 2988 1450
โทรสาร : 0 2988 1450
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 66
สาขาจรเข้บัว

ที่อยู่ : 56 ม.1 ซ.ลาดปลาเค้า 24
แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 44
สาขาวัดใหญ่กระทุ่มล้ม

ที่อยู่ : 10/1 ม.4 ถนนร่วมพัฒนา
แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ : 0 2988 7568
โทรสาร : 0 2988 7568ดูแผนที่

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 66
สาขาจันทร์-ทองอิน ดวงเด่น

ที่อยู่ : 11/5 ม.5 แขวงจระเข้บัว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
10230
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 45
สาขาคลองสองต้นนุ่น

ที่อยู่ : 2 ถ.พัฒนาชนบท 3
แยก 21 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
10520
โทรศัพท์ : 0 2138 9659
โทรสาร : -
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 67
สาขาตั้งพิรุฬห์ธรรม

ที่อยู่ : 9/6 หมู่ 10 ถนนบรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2441 3200
โทรสาร : 0 2441 3200
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 45
สาขาคลองสามประเวศ

ที่อยู่ : 32 ซ.21/7 ถ.ร่มเกล้า
แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
10520
โทรศัพท์ : 0 2360 9280
โทรสาร : -
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 67
สาขาศาลาธรรมสพน์

ที่อยู่ : 25/8 ม.3 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2441 9235
โทรสาร : 0 2441 9235
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 46
สาขาลำปลาทิว

ที่อยู่ : 456 ถ.เลียบคลองลำกอไผ่
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0 2347 1013
โทรสาร : 0 2347 1013
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 67
สาขาพันธุ์-วงศ์ สาทิม

ที่อยู่ : 8/5 ม.6 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2441 3024
โทรสาร : 0 2441 3024
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 46
สาขาทับยาว

ที่อยู่ : 58/2 ซ.ทับยาว 2 ถ.ทับยาว
แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 67
สาขาแจ่ม-ดำ ควรชม

ที่อยู่ : 16/3 ม.5 ถ.ทวีวัฒนา
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2441 9827
โทรสาร : 0 2441 9827
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 46
สาขาขุมทอง

ที่อยู่ : 8/4 ซ.แก้วเจริญ
ถ.ขุมทอง-ลำต้อยติ่ง
แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 67
สาขาพล.ต.บุษป์-ประดับโกมุท

ที่อยู่ : 36/1 ม.7 แขวงทวีวัฒนา
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10170
โทรศัพท์ : 0 2441 3400
โทรสาร : 0 2441 3400
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 46
สาขาวัดบึงบัว

ที่อยู่ : 57 ม.4 ถ.คุ้มเกล้า
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0 2360 5586
โทรสาร : 0 2360 5586
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 68
สาขาหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง

ที่อยู่ : 31 ซ.นักกีฬาแหลมทอง 12
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
10240
โทรศัพท์ : 0 2368 2345
โทรสาร : -
 


ดูแผนที่