ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
 
ศูนย์ 1 สะพานมอญ ศูนย์ 2 วัดมักกะสัน ศูนย์ 3 บางซื่อ ศูนย์ 4 ดินแดง
ศูนย์ 5 จุฬาลงกรณ์
 
ศูนย์ 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง ศูนย์ 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์
 
ศูนย์ 8 บญรอด รุ่งเรือง
 
ศูนย์ 9 ประชาธิปไตย
 
ศูนย์ 10 สุขุมวิท
 
ศูนย์ 11 ประดิษพัทธ์
 
ศูนย์ 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ
ศูนย์ 13 ไมตรีวานิช ศูนย์ 14 แก้ว สีบุญเรือง ศูนย์ 15 ลาดพร้าว ศูนย์ 16 ลุมพินี
ศูนย์ 17 ประชานิเวศน์ ศูนย์ 18 มงคล วังดอนตาล ศูนย์ 19 วงศ์สว่าง ศูนย์ 20 บมจ.นครหลวงไทย
ศูนย์ 21 วัดธาตุทอง ศูนย์ 22 วัดปากบ่อ ศูนย์ 23 สี่พระยา ศูนย์ 24 บางเขน
ศูนย์ 25 ห้วยขวาง
 
ศูนย์ 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ ศูนย์ 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์
 
ศูนย์ 28 กรุงธนบรี
 
ศูนย์ 29 ช่วง นุชเนตร ศูนย์ 30 วัดเจ้าอาม ศูนย์ 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร ศูนย์ 32 มาริษตินตมุสิก
ศูนย์ 33 วัดหงษ์รัตนาราม ศูนย์ 34 โพธ์ศรี ศูนย์ 35 หัวหมาก ศูนย์ 36 บุคคโล
ศูนย์ 37 ประสงค์-สุดสาคร ศูนย์ 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ ศูนย์ 39 ราษฎร์บูรณะ ศูนย์ 40 บางแค
ศูนย์ 41 คลองเตย ศูนย์ 42 ถนอม ทองสิมา ศูนย์ 43 มีนบุรี ศูนย์ 44 ลำผักชี
ศูนย์ 45 ร่มเกล้า ศูนย์ 46 กันตารัติ อุทิศ ศูนย์ 47 คลองขวาง ศูนย์ 48 นาควัชระ อุทิศ
ศูนย์ 49 วัดชัยพฤกษมาลา ศูนย์ 50 บึงกุ่ม ศูนย์ 51 วัดไผ่ตัน ศูนย์ 52 สามเสนนอก
ศูนย์ 53 ทุ่งสองห้อง ศูนย์ 54 ทัศเอี่ยม ศูนย์ 55 เตชะสัมพันธ์ ศูนย์ 56 ทับเจริญ
ศูนย์ 57 บุญเรือง ล้ำเลศ
 
ศูนย์ 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม ศูนย์ 59 ทุ่งครุ
 
ศูนย์ 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร
ศูนย์ 61 สังวาล ทัศนารมย์\
 
ศูนย์ 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน - ภักดี ฐานปัญญา ศูนย์ 63 สมาคมแต้จิ๋ว
แห่งประเทศไทย
ศูนย์ 64 คลองสามวา
 
ศูนย์ 65 รักษาศุข บางบอน
 
ศูนย์ 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 ศูนย์ 67 ทวีวัฒนา
 
ศูนย์ 68 สะพานสูง