ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 8
สาขาบางนา

ที่อยู่ : 23 ม.4 ซ.ลาซาล 27
ถ.สุขุมวิท 105 แขวง/เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0 2398 7550
โทรสาร : -
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 47
สาขาวัดกำแพง

ที่อยู่ : 55/1 ซ.บางแวก 32
ถ.บางแวก แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
10160
โทรศัพท์ : 0 2410 4691
โทรสาร : 0 2410 4691
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 21
สาขาพระโขนง

ที่อยู่ : 1979-8 ซ.สุขุมวิท 78/1
ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10260
โทรศัพท์ : 0 2391 6082
โทรสาร : 0 2391 1005
 


ดูแผนที่

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 47
สาขายายทวดมาก ตันศิริอนุสรณ์

ที่อยู่ : ซ.คมพัฒนาเพชรเกษม 48
แยก4-7 แขวงบ้านด้วน เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0 2457 4171
โทรสาร : 0 2457 4171
 ดูแผนที่

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 24
สาขาวัดไตรรัตนาราม

ที่อยู่ : 3 ม.2 ซ.รามอินทรา 8
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 0 2552 5978
โทรสาร : -
 ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 48
สาขาหนองแขม

ที่อยู่ : 56 ม.8 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญ
ฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร 10162
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 29
สาขาวัดไทร

ที่อยู่ :  1/3 ม.2 ซ.เอกชัย 19
ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
10150
โทรศัพท์ : 0 2415 2211
โทรสาร : 0 2415 2211
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 48
สาขาปิติวรรณ

ที่อยู่ : 10/1 ม.7 ถ.เพชรเกษม
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองเขม
กรุงเทพมหานคร 10162
โทรศัพท์ : 0 2421 3815
โทรสาร : -
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 29
สาขาศาลาครืน

ที่อยู่ : 33/3 ม.1 ซ.วิสุทธิจิต
ถ.เอกชัย 8 แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
10150
โทรศัพท์ : 0 2415 7435
โทรสาร : 0 2415 7435
 


ดูแผนที่

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 49
สาขาตลิ่งชัน

ที่อยู่ : 324/12 ริมคลองชักพระ
ถ.คลองชักพระ แขวงคลองชักพระ
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2433 5532
โทรสาร : -
 ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 29
สาขาบางมด

ที่อยู่ : 54/2 ม.9 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
10150
โทรศัพท์ : 0 2416 0999
โทรสาร : 0 2416 0999
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 49
สาขาบางเชือกหนัง

ที่อยู่ : 938 ริมคลองชักพระ
ซ.จรัลสนิทวงศ์ 35 แขวงคลองชักพระ
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2410 8204
โทรสาร : -
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 35
สาขากาญจนวาส

ที่อยู่ : 23 ซ.ลาดพร้าว 101
แยก 36 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
10240
โทรศัพท์ : 0 2370 2062
โทรสาร : 0 2370 2062
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 49
สาขาจันทคุณาภรณ์

ที่อยู่ : 61/5 ม.22 ซ.อินทราวาส
ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
อีเมล์ : healthcenter_35@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2418 4766
โทรสาร : -
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 37
สาขาสวนหลวง

ที่อยู่ : 1997 ซ.อ่อนนุช 39
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0 2321 5969
โทรสาร : -
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 49
สาขาเกตุแว่น

ที่อยู่ : 115/110 ม.7 ถ.สวนผัก
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2448 4610
โทรสาร : -
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 40
สาขาบางแคเหนือ

ที่อยู่ : 30 ซ.เพชรเกษม 65
แขวงหลักสอง เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0 2421 3806
โทรสาร : 0 2421 3806
 


ดูแผนที่

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 49
สาขาบ้าน
คลองสะพานผัก
ที่อยู่ : 52/1 ม.11 แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
10170
โทรศัพท์ : 0 2428 4545
โทรสาร : -
 ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 40
สาขาแย้ม (เหย็น) หนูเสเกกุล

ที่อยู่ : 934 (8/1) ซ.เพชรเกษม 88
ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
10160
โทรศัพท์ : 0 2413 0586
โทรสาร : -
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 49
สาขาโพธิสารราษฎร์สามัคคี

ที่อยู่ : 10/3 ม.2 ถ.พุทธมณฑลสาย 1
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2448 6267
โทรสาร :
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 40
สาขาบางไผ่

ที่อยู่ : 70 ม.2 ซ.พัฒนรัตน์
แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0 2413 1156
โทรสาร : -
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 49
สาขาวัดสะพาน

ที่อยู่ : 1/3 ม.7 แขวงบางพรม
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
10170
โทรศัพท์ : 0 2410 8042
โทรสาร : -
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 40
สาขาวิจิตราอนามัย

ที่อยู่ : 1376 ซ.เพชรเกษม 63
แขวงหลักสอง เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0 2454 2782
โทรสาร : -
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 53
สาขาท่าทราย

ที่อยู่ : ม.6 ถ.วิภาวดี-รังสิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0 2580 2123
โทรสาร : -
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 40
สาขาหนู-ไล้ จีนประสาน

ที่อยู่ : 15 แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
10160
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 53
สาขาตลาดบางเขน

ที่อยู่ : 248 ม.1 ถ.วิภาวดี-รังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0 2589 5751
โทรสาร :
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 42
สาขางามเจริญ

ที่อยู่ : 135 ซ.อนามัยงามเจริญ
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานค 10150
โทรศัพท์ : 0 2416 0882
โทรสาร : 0 2416 0882
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 57
สาขาดอกไม้

ที่อยู่ : 46 ซ.ประชาอุทิศ 90
ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
10140
โทรศัพท์ : 0 2464 3057
โทรสาร : 0 2464 3057
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 42
สาขาถนอม ทองสิมา

ที่อยู่ : หลังโรงเรียนวัดบางกระดี่
ม.8 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0 2452 1484
โทรสาร : 0 2452 1484
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 59
สาขาสามัคคีบำรุง

ที่อยู่ : 157 ซ.ประชาอุทิศ 69
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0 2426 1626
โทรสาร : -
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 42
สาขาพิทยาลงกรณ์

ที่อยู่ : 54/1 ม.9 แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
10150
โทรศัพท์ : 0 2452 5002
โทรสาร : 0 2452 5002
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 59
สาขาทุ่งครุ 1

ที่อยู่ : 9 ซ.ประชาอุทิศ 84
ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
10140
โทรศัพท์ : 0 2463 3630
โทรสาร : 0 2463 3630
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 42
สาขาเมฆสุวรรณ

ที่อยู่ : ม.10 ซ.วัดประชาบำรุง
ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0 2452 3472
โทรสาร : 0 2452 3472
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 59
สาขาทุ่งครุ 2

ที่อยู่ : 17 ซ.ประชาอุทิศ 54
ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
10140
โทรศัพท์ : 0 2426 2459
โทรสาร : -
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 42
สาขาท่าข้าม

ที่อยู่ : 98/1 ม.4 ถ.พระราม 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 59
สาขาวัดบัวผัน

ที่อยู่ : 86 ซ.งานเจริญ 25 แยก 2
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานค 10150
โทรศัพท์ : 0 2426 7428
โทรสาร : -
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 42
สาขาสุขปาน-จันทร์สว่าง

ที่อยู่ : 47/21 ม.3 ซ.วัดแสมดำ
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0 2416 1711
โทรสาร : 0 2416 1711
 


ดูแผนที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 60
สาขาวัดดอนเมือง

ที่อยู่ : 1 ม.10 ถ.เชิดวุฒิทากาศ
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0 2566 2772
โทรสาร : 0 2566 2772
 


ดูแผนที่