กทม.เปิดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ “โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” ดูแลประชาชนพื้นที่เขตบางเขน

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
image

นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ “โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” โดยมีพระครูวุฒิธรรมานุกิจ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต นายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้บริหารเขตบางเขน ร่วมพิธี ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักอนามัยได้จัดทำ “โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) โดยบูรณาการกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการเชิงรุกถึงชุมชนในพื้นที่ อย่างต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ซึ่งสำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานเขตบางเขน ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน ศูนย์บริการสาธารสุข กลุ่มกรุงเทพเหนือ จัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจคัดกรองสุขภาพ รักษาโรคเบื้องต้น บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้บริการรถเคลื่อนที่ ได้แก่ รถคัดกรองมะเร็งสตรี รถตรวจจอประสาทตา รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ รถทันตกรรม รถคลายเครียด หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ทำหมัน ฉีดวัคซีน ฝังไมโครชิป สุนัข/แมว กิจกรรมเสริมภูมิคุ้มกันให้คำปรึกษาเรื่องยาเสพติด ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยา อาหารเสริม การให้ความรู้การเฝ้าระวังโรคติดต่อในพื้นที่ การให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัยและหน่วยตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ ฯลฯ

นอกจากนี้ มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ ให้การสนับสนุนแว่นสายตายาว และมีการจำหน่ายของดีเขตบางเขน บริการตัดผม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชนในพื้นที่

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และการอำนวยความสะดวกต่างๆเป็นอย่างดีจากวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต