ประชุมผู้บริหารสำนักอนามัยครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
image

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักอนามัยครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (MS Team) เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสำนักอนามัย ให้เป็นไปตามแผนการการพัฒนากรุงเทพมหานครด้านการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมด้วยนายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย และผู้บริหารสำนักอนามัย รับนโยบายรองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมให้ความร่วมมือร่วมใจปรับรูปแบบการให้บริการด้านสาธารณสุขและบูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)