กองกลาง โดยหัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาะหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
image
กองกลาง โดยหัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาะหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย และผู้ติดตาม ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอมรพิมาน เพื่อเข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร