สำนักสิ่งแวดล้อม แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566
image

(14 ก.ย. 66) นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “สายใยผูกพัน สายสัมพันธ์ ไม่มีวันเกษียณ” ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม ที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งปีนี้มีจำนวน 166 คน โดยมี นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธี ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า มีความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มางานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการของสำนักสิ่งแวดล้อมในวันนี้ เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเสียบุคลากรที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสำนักสิ่งแวดล้อมและกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้  ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมมีผู้เกษียณอายุราชการถึง 166 คน  น่าจะเป็นหน่วยงานเดียวที่มีผู้เกษียณอายุราชการมากที่สุดของกรุงเทพมหานคร เพราะว่าเป็นองค์กรที่ค่อนข้างใหญ่มีบุคลากรค่อนข้างเยอะ ที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของกรุงเทพมหานคร ทั้งในการดูแลเรื่องขยะสิ่งปฏิกูล หรือแม้กระทั่งงานที่ให้บริการพี่น้องประชาชน และในส่วนที่ของการดูแลความร่มรื่นของงานสวนสาธารณะ งานทุกส่วนมีความสำคัญและเป็นงานหลักให้กับกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น นับว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และอยากจะฝากไว้ 3 อย่าง สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ อย่างแรก คือ “อย่าได้เจ็บป่วย” พยายามดูแลร่างกายตัวเอง ด้วยการออกกำลังกาย ดูแลร่างกายให้ดี ให้เรามีความสุขในทุก ๆ วัน เพราะต่อไปนี้ทุกวันเป็นวันหยุดราชการสำหรับเราแล้ว  เป็นวันที่เราตื่นมาไม่ต้องมาทำงาน เพราะฉะนั้นต้องพักผ่อนนอนหลับให้สบาย เบิกบานใจ อย่างที่ 2 ก็คือ “อย่าจน” เพราะว่าเมื่อเกษียณแล้ว เงินเดือนที่เราได้รับโดยเฉลี่ยก็จะหารครึ่ง ดังนั้น จะต้องบริหารจัดการให้ดี นอกจากอย่าเจ็บ อย่าจนแล้วจะต้อง “จำในสิ่งที่ดี” เมื่อเกษียณออกมาแล้วอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเราก็จะจำ อะไรสิ่งทำให้เรามีความเครียดมีความกังวลมีความไม่สบายใจ สิ่งนั้นก็อย่าไปจำ ทำจิตใจให้สบาย อยู่กับลูกกับหลานด้วยความสุข ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ คิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สมความปรารถนา มีแต่สุขไม่มีทุกข์ตลอดไป 
-----------------------