กทม.หารือร่วมกับทูตลักเซมเบิร์ก เนรมิตสวนกุหลาบกลางกรุง

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566
image

(16 มี.ค. 66) เวลา 16.30 น. นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม  นางสาวปาจริยา มหากาญจนะ ผู้อำนวยการส่วนสวนสวนสาธารณะ 1 และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับนายแพทริก เฮมเมอร์ (H.M. Mr. Patrick Hemmer) เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์ก ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นางสาวชาร์ล็อต เฮลมิงเกอร์ (Ms. Charlotte Helminger) ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์ก ประจำประเทศไทย ณ สวนเบญจกิติ  พร้อมร่วมหารือแนวทางในการปลูกต้นกุหลาบในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและราชรัฐลักเซมเบิร์ก โดยทางราชรัฐลักเซมเบิร์ก จะคัดเลือกสายพันธุ์กุหลาบที่แข็งแรงทนทานเหมาะกับลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยเข้ามาจัดทำเป็นสวนกุหลาบ เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมความสวยงาม พักผ่อน และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วย ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการคัดเลือกสายพันธุ์กุหลาบพร้อมเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป