กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปการดนตรีเพื่อประชาชนกรุงเทพมหานครด้านดนตรีสากล

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
image

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางสาวสุภาวดี บุญแก้วล้อม ผู้อำนวยการกองการสังคีต และนางสาววิไลรัตน์ พลอยเกษม หัวหน้ากลุ่มงานดุริยางค์สากล นำวงดนตรีกรุงเทพมหานคร (บางกอกลีลาศ) ร่วมบรรเลงเพลงใน"กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปการดนตรีเพื่อประชาชนกรุงเทพมหานครด้านดนตรีสากล" ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนร่วมเต้นรำเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์เยาวชนเกียกกาย  เขตดุสิต

…ขอขอบคุณภาพ/ข่าว : Facebook กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว