ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ (ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่)

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565
image

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ (ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ประสบเหตุ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

(22 มิ.ย. 2565) ผศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ (ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่) เขตปทุมวัน เพื่อดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องไฟส่องสว่าง และการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการพักค้างคืน รวมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว

ทั้งนี้ นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อมนางสาวสุนทรี เสริญสุขสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมฯ ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรมฯ และหัวหน้าศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ ให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราว ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ (ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่)

ดูเพิ่มเติม