กบพ.จัดเตรียมศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (DMS Call Center)

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565
image

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายอวยไชย พันละม้าย ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ มอบหมายนายกิตติพงษ์ ตระกูลน่าเลื่อมใส หัวหน้าฝ่ายบริการ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จัดเตรียมศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (DMS Call Center) ณ ชั้น 9 กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง