กบพ.ลงพื้นที่ให้บริการแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565
image

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายอวยไชย พันละม้าย ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ มอบหมายนายกิตติพงษ์ ตระกูลน่าเลื่อมใส หัวหน้าฝ่ายบริการ 1 จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้บริการแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (รองศาสตราจารย์วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ณ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง