การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการตัวชี้วัดเจรจาตกลง ระดับความสำเร็จของการสร้างระบบมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลฯ ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565
image

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการตัวชี้วัดเจรจาตกลง ระดับความสำเร็จของการสร้างระบบมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล แบบบูรณาการของ 4 ส่วนราชการด้านดิจิทัล บนมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ e-Service ของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นายประสพสุข พิมพโกวิท นายสุพรพล หนูครองสิน และนายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล) พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)