โครงการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ (On Site Services) ณ สำนักงานเขต ปีงบ 64

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 

โครงการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ (On Site Services) ณ สำนักงานเขต (ฝ่ายบริการ 1, ฝ่ายบริการ 2)  

 

สรุปผลการออกปฏิบัติงานตามโครงการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์นอกสถานที่
ณ สำนักงานเขต  ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 - สิงหาคม 2564
วัน เดือน ปี สำนักงานเขต ผลการออกดำเนินงานตามโครงการ
ดำเนินการ ระดับ
(เครื่อง) ความพึงพอใจ
22 - 23 ธ.ค. 63  สำนักงานเขตมีนบุรี    
2 - 3 ก.พ. 64  สำนักงานเขตบึงกุ่ม    
9 - 10 ก.พ. 64  สำนักงานเขตบางกอกน้อย    
       
รวมทั้งสิ้น 50 เขต    
 ​** ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.พ. 64
 
 ตารางการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ (On Site Services) ณ สำนักงานเขต 

​ ช่องทางการติดต่อ
  1. ระบบ Line Official Account
      (Line ID @065qjdsx) หรือ https://lin.ee/55xPHq7)
      
  2. ระบบโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2203-2775, 0-2203-2777 ภายใน 1567, 1569
  3. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์
         http://203.155.220.144/inventory-services