โครงการบริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (BMA Executive Services) ปีงบ 64

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564
โครงการบริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (BMA Executive Services) (ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์) 
 
สถิติโครงการบริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (BMA Executive Services)
ลำดับที่ เดือน จำนวนเครื่องที่ให้บริการ ความพึงพอใจ
1 ตุลาคม 2563 10 96.00
2 พฤศจิกายน 2563 19 97.89
3 ธันวาคม 2563 19 96.84
4 มกราคม 2564 22 98.18
5 กุมภาพันธ์ 2564 8 100
6 มีนาคม 2564 5 100
7 เมษายน 2564 1 100
8 พฤษภาคม 2564 17 96.47
9 มิถุนายน 2564 6 100
10 กรกฎาคม 2564 4 100
11 สิงหาคม 2564 5 100
12 กันยายน 2564 7 100
  รวม 124 98.81
 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 64