• โครงการ/กิจกรรม
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ชั้นสูง (Advanced) (ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์)
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการนำเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (Info Motion) อย่างมืออาชีพ (ฝ่ายเทคนิคและผลิตสื่อ) 
 • โครงการแก้ปัญหาด้านไอที แก้ไขทันที มีรับประกันผลงาน (รักษารอบปี 62) (ฝ่ายบริการ 2) 
 • โครงการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ (On Site Services) ณ สำนักงานเขต (ฝ่ายบริการ 1, ฝ่ายบริการ 2) 
 • กิจกรรมการให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ตั้งแต่ ต.ค. 61 - ก.ย. 62) (ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ )  
 • การประชุมแนวดิ่งไอที 62 (วันที่ 24 มิถุนายน 2562)
 • กิจกรรมการจัดทำวารสารไมโครวิชั่น ประจำปี 2562 จำนวน 3 ฉบับ (ตั้งแต่ ต.ค. 61 - ก.ย. 62) (ฝ่ายเทคนิคและผลิตสื่อ) 
 • กิจกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์ของกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ (www.bangkok.go.th/cssd) (ฝ่ายเทคนิคและผลิตสื่อ)
 • กิจกรรมการจัดทำแฟนเพจของกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ (www.facebook.com/cssd.bma) (ฝ่ายเทคนิคและผลิตสื่อ)
 • กิจกรรมรับลงทะเบียนด้วยสมาร์ทการ์ด และ QR CODE ตามโครงการ  “ไทยนิยม ยั่งยืน”  เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข         
  • ครั้งที่ 15  กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ณ ราม 2 ไนท์บาร์ซาร์ ถ.รามคำแหง 2 เขตประเวศ
  • ครั้งที่ 16  กลุ่มกรุงเทพกลางและกรุงเทพใต้ ณ หลังตลาดสามย่าน เขตปทุมวัน
  • ครั้งที่ 17  กลุ่มกรุงธนเหนือ ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เขตคลองสาน 
  • ครั้งที่ 18  กลุ่มกรุงเทพเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร 
  • ครั้งที่ 19  กลุ่มกรุงธนใต้ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตบางแค เขตบางแค ​​
 • กิจกรรมรับลงทะเบียนด้วยสมาร์ทการ์ด ตาม  “โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข         
  • ครั้งที่ 1  ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) กรุงเทพมหานคร
  • ครั้งที่ 2  ณ วัดหนองใหญ่ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
  • ครั้งที่ 3  ณ ศาลาประชาคม เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
  • ครั้งที่ 4  ณ วัดวชิรธรรมสาธิต เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
  • ครั้งที่ 5  ณ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
  • ครั้งที่ 6  ณ วัดชัยฉิมพลี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
  • ครั้งที่ 7  ณ วัดพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
  • ครั้งที่ 8  ณ วัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
  • ครั้งที่ 9  ณ วัดพิชัย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
  • ครั้งที่ 10  ณ ศูนย์เยาวชนคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
  • ครั้งที่ 11  ณ ใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
  • ครั้งที่ 12  ณ วัดราษฎร์บำรุง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร