กบพ.ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์นอกสถานที่

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
image