ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ลงพื้นที่ให้บริการแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565
image

วันที่ 11 มกราคม 2564 นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ลงพื้นที่ให้บริการแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

$(document).ready(function() { $(window).load(function () { // }); }); //$(".se-pre-con.loading").fadeOut(1000);