ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ดำเนินการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565
image

วันที่ 7 มกราคม 2565 นายวัชรพงษ์ แต้มทอง หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สยป. จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ดำเนินการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟให้กับหลายหน่วยงานที่นำเครื่องเข้ามารับบริการ

$(document).ready(function() { $(window).load(function () { // }); }); //$(".se-pre-con.loading").fadeOut(1000);