สำนักเทศกิจ
เลขที่ 1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0 2465 0532, 0 2465 7521
โทรสาร 0 2465 5101
แจ้งเรื่องร้องเรียน : 0 2465 0532 ต่อ 3314
แจ้งเบาะแสการกระทำผิด : @ebn6703w, 0 2465 6644, 0 2465 7883 หรือ ติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่โดยตรง และยกเลิกการใช้งานอีเมล์ citylaw_bma@hotmail.com (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป)
ติดต่อผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : saraban.citylaw@bangkok.go.th

Page Facebook : สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร


  

สำนักเทศกิจ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2465 0532, 0 2465 7521
ส่วนราชการหมายเลขโทรศัพท์
ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ0 2466 4187, 0 2465 5101
รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ0 2465 6266 ต่อ 3306,3307
รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ0 2465 0526 ต่อ 3308,3309
กลุ่มงานผู้ตรวจการเทศกิจ0 2465 5101 ต่อ 3364
สำนักงานเลขานุการ0 2465 0532 ต่อ 3313
กองนโยบายและแผนงาน0 2465 5325 ต่อ 3337
สำนักงานตรวจและบังคับการ 10 2465 5103 ต่อ 3346, 3347
สำนักงานตรวจและบังคับการ 20 2465 5105 ต่อ 3355
สำนักงานตรวจและบังคับการ 30 2465 0512 ต่อ 3318


แผนที่