สำนักเทศกิจ ร่วมแสดงความยินดีปลัดกรุงเทพมหานครและรองปลัดกรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2567
image

สำนักเทศกิจ ร่วมแสดงความยินดีปลัดกรุงเทพมหานครและรองปลัดกรุงเทพมหานคร

(25 ธ.ค. 2566) เวลา 09.00 น. นายสุรเดช อำนวยสาร รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นำคณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ ข้าราชการและบุคลากรสำนักเทศกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนางวันทนีย์ วัฒนะ ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร

จากนั้น นายสุรเดช อำนวยสาร รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นำคณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ ข้าราชการและบุคลากรสำนักเทศกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร นายศุภกฤต บุญขันธ์ และนายสมบูรณ์ หอมนาน ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร