ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการส่งข้อความสั้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานเลขานุการ)

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566