ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำดื่มเพื่อใช้สำหรับบริโภคประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานเลขานุการ)

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
image