สำนักเทศกิจ
เลขที่ 1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0 2465 0532, 0 2465 7521
โทรสาร 0 2465 5101
แจ้งเรื่องร้องเรียน : city.led01
@hotmail.com, 0 2465 0532 ต่อ 3314
แจ้งเบาะแสการกระทำผิด : @ebn6703w, 0 2465 6644, 0 2465 7883 หรือ ติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่โดยตรง และยกเลิกการใช้งานอีเมล์ citylaw_bma@hotmail.com (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป)
ติดต่อสอบถามทั่วไป : citylawbma@gmail.com 
 

สำนักเทศกิจ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2465 0532, 0 2465 7521
ส่วนราชการ หมายเลขโทรศัพท์
ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ 0 2466 4187, 0 2465 5101
รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ 0 2465 6266 ต่อ 3306,3307
รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ 0 2465 0526 ต่อ 3308,3309
กลุ่มงานผู้ตรวจการเทศกิจ 0 2465 5101 ต่อ 3364
สำนักงานเลขานุการ 0 2465 0532 ต่อ 3313
กองนโยบายและแผนงาน 0 2465 5325 ต่อ 3337
สำนักงานตรวจและบังคับการ 1 0 2465 5103 ต่อ 3346, 3347
สำนักงานตรวจและบังคับการ 2 0 2465 5105 ต่อ 3355
สำนักงานตรวจและบังคับการ 3 0 2465 0512 ต่อ 3318

แผนที่