Welcome to the official website of Chatuchak district office ❋ Xin chào ❋ Salamatseng ❋ ສະບາຍດີ ❋ Mingkalaba ❋ Selamat ❋ ជំរាបសួរ ❋ Selamat datang ❋ 你好 ❋ Kumusta.

จตุจักรเปิดศูนย์ฝึกอาชีพที่ยูเนี่ยนมอลล์ (10-02-2560)

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

จตุจักรเปิดศูนย์ฝึกอาชีพที่ยูเนี่ยนมอลล์


จตุจักรย้ายศูนย์ฝึกอาชีพ จากสาขาวัดเทวสุนทร ไปเปิดที่ชั้นใต้ดิน ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์นี้ เป็นต้นไป พร้อมเปิดสอนหลักสูตรน่าสนใจเพียบ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0618718670


นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์ ผู้อำนวยการเขตจตุจักร กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ทางศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร สาขาวัดเทวสุนทร จะย้ายสถานที่รับสมัครและเรียนฝึกอบรม ไปตั้งอยู่ที่บริเวณชั้นใต้ดิน ห้างสรรพสินค้ายูเนี่ยนมอลล์ โดยผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถติดต่อสมัครเรียนและเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ได้ที่ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร สาขาห้างสรรพสินค้ายูเนี่ยนมอลล์


ทั้งนี้ วิชาที่เปิดสอน ประกอบด้วย 1. หลักสูตรเรียนวันจันทร์-ศุกร์ (80 ชั่วโมง) ได้แก่ วิชาเพ้นท์เล็บ ดอกไม้ดินหอม งานศิลปะ วิชาแกะสลักผักผลไม้ วิชาจัดดอกไม้สด วิชาแปรรูปสมุนไพร วิชาศิลปะการต่อผ้าและการควิลท์ และวิชาแต่งหน้า 2. หลักสูตรเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (80 ชั่วโมง) ได้แก่ วิชาเพ้นท์ผ้าบาติก วิชาดอกไม้ดินหอม วิชาเพ้นท์เล็บ วิชาสลักผักผลไม้ วิชาเทียนแฟนซี วิชาซ่อมโทรศัพท์มือถือ วิชาจัดดอกไม้สด วิชาร้อยลูกปัด วิชาถักโครเชท์ นิตติ้ง (ตุ๊กตา) และวิชาศิลปะการต่อผ้าและการควิลท์ 
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครฝึกอบรมวิชาชีพ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฝึกอาชีพ จตุจักร สาขาห้างสรรพสินค้ายูเนี่ยนมอลล์ ชั้นใต้ดิน โทร 0618718670

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตจตุจักร รายงาน