เขตบึงกุ่มจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต ครั้งที่ 6/2565 ชี้แจงหลักเกณฑ์เตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566
image