แผนที่แสดงจุดเสี่ยงน้ำท่วมภายในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ดังนี้

ชื่อจุดเสี่ยงน้ำท่วม

ชื่อถนน/ซอย

การดำเนินการ

จำนวนเครื่องสูบ

ขนาดเครื่องสูบ

หมู่บ้านมณียาถนนประดิษฐ์มนูธรรมสูบน้ำภายในหมู่บ้านระบายน้ำลงคลองขี้เสือใหญ่ (พื้นที่เอกชน)

1

แบบชักลากขนาด 8 นิ้ว
หมู่บ้านรัชนีซอยนวลจันทร์ 36สูบน้ำภายในหมู่บ้านระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำถนนนวลจันทร์

1

แบบชักลากขนาด 8 นิ้ว
หมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ซอยนวมินทร์ 42บริเวณซอยนวมินทร์ 42 เพื่อระบายน้ำลงสู่คลองบางเตย จำนวน 2 เครื่อง และระบายลงสู่ลำรางนาป่า จำนวน 1 เครื่อง

3

แบบชักลากขนาด 8 นิ้ว
หมู่บ้านทวีสุขซอยเสรีไทย 29สูบน้ำภายในหมู่บ้านระบายน้ำลงท่อระบายน้ำถนนเสรีไทย

1

แบบชักลากขนาด 6 นิ้ว