นี่คือ #เรื่องจริงจากอิงมา ที่อยากให้ทุกคนรู้

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565
image
https://drive.google.com/file/d/1ZJHQ1klLMTUI-BWz9MmJEZdp-04MCeRi/view?usp=sharing

นี่คือเรื่องจริงจาก “อิงมา” Virtual Human คนใหม่ ที่จะทำให้คนไทยทุกคนรู้ว่า 
โรคไข้เลือดออกใกล้ตัวและน่ากลัวกว่าที่คิด

#เรื่องจริงจากอิงมา
#DengueVirtualHuman
#วันไข้เลือดออกอาเซียน