ตอนที่4 โรคพิษสุนัขบ้า

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561


ความรู้เรื่องโรคติดต่อที่สำคัญกับเด็กไทย ตอนที่4 โรคพิษสุนัขบ้า
ดาวน์โหลด.mp4 

**วิธีดาวน์โหลดวีดิโอ
-คลิกลิงค์ ดาวน์โหลด.mp4 ด้านบน
-คลิกขวาที่วีดิโอ 
-เลือกบันทึกวิดิโอ