ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สารเคมีกำจัดยุง จำนวน 500 ลิตร

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566
image