ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทีมีฟอส 1%) จำนวน 488,500 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
image