ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2566 รายการสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทีมีฟอส 1%) จำนวน 488,500 ซอง

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566
image