ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รายการจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า จำนวน 15,300 ขวด

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565
image