ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ด้วยวัคซีนไอพีดี จำนวน 40,000 โด๊ส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
image