ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารขับไล่นก จำนวน 400 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565
image