ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จำนวน 48,791 โด๊ส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565
image