ประกวดราคาซื้อสารขับไล่นก จำนวน 400 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565
image