รายงานสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ประจำสัปดาห์ที่ 16 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 22 เมษายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
image