รายงานสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ประจำสัปดาห์ที่ 19 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 13 พฤษภาคม 2566

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
image