รายงานสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ประจำสัปดาห์ที่ 18 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 6 พฤษภาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
image