กองควบคุมโรคติดต่อ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
image