วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ทีม Operation กองควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ ลงพื้นที่คัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565
image

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ทีม Operation กองควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ ลงพื้นที่คัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ณ สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ เขตพระนคร ด้วยวิธี ATK จำนวน 125 ราย ผลไม่พบเชื้อ