การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11 พฤศจิกายน 2564

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
image