ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสํานักงานเขตบางซื่อ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คลิก

คลิก เพื่อร่วมประเมินความพึงพอใจ