การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

 

การขออนุญาตเชื่อมท่อระบายน้ำฝน น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว 

เพื่อลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (รายใหม่)

 

 

เอกสารประกอบการใช้งานระบบ BMA OSS คลิกที่นี่