• มาตรการจัดการของกลางในคดีที่ได้จากการยึด อายัด ตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจของกรุงเทพมหานคร [PDF] [PDF]